http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.1agk-is-106.jpglink
http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.2agk-is-106.jpglink
http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.3agk-is-106.jpglink

Materiały kamienne

Sprzedaż wyrobów z kamienia – granitu strzegomskiego, granitu strzeblowskiego, granitu strzelińskiego, bazaltu, piaskowca, marmuru, diabazu, porfiru, sjenitu itp.

1. Kostka brukowa kostka granitowa, kostka bazaltowa, kostka z piaskowca, kostka ze sjenitu
Zgodna z normą PN-EN 1342

2. Krawężniki, oporniki i obrzeża
Zgodne z normą PN-EN 1343

3. Płyty chodnikowe – faktura : płomień, piasek, groszek
Zgodne z normą PN-EN 1341

4. Płyty fasadowe – faktura: poler, szlif, płomień
Zgodne z normą PN-EN 1469

5. Płyty posadzkowe i schodowe oraz stopnie blokowe
Zgodne z normą PN-EN 12058

6. Parapety, podokienniki, blaty kuchenne, lady sklepowe

7. Akcesoria z kamienia: pokrywy włazów telekomunikacyjnych wypełnione płytami granitowymi lub kostką kamienną, kamienne otoczenia hydrantów, zasuw wodociągowych i gazowych, kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych, granitowe korytka ściekowe

8. Elementy małej architektury z kamienia: fontanny, gazony, kule, zegary słoneczne, rzeźby ogrodowe i sakralne, meble ogrodowe i miejskie

9. Kamień murowy surowy i boniowany do budowy: murów oporowych, regulacji rzek, potoków, ogrodzeń posesji, licowania przyczółków mostów i wiaduktów, licowania ścian budynków

10. Kruszywa łamane i inne wyroby z kamienia

Zapytaj się nas o cennik.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółów dotyczących naszej oferty.

Stone Consulting
Michał Firlej, Natalia Firlej
ul. Skalna 7, skr. poczt. 54
58-150 Strzegom


tel. +48 691 782 717
fax: +48 74 855 07 24
biuro@stoneconsulting.pl

Copyright © 1992-2019 Stone Consulting