http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.1agk-is-106.jpglink
http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.2agk-is-106.jpglink
http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.3agk-is-106.jpglink

Doradztwo

Doradztwo dla kamieniołomów w zakresie technologii wydobycia surowców skalnych, organizowania badań kamienia naturalnego zgodnie z normami EN-PN w akredytowanych laboratoriach, ekspertyzy i oceny jakości surowców skalnych.

Doradztwo dla kamieniarzy w zakresie obróbki ręcznej i mechanicznej kamienia.

Doradztwo dla właścicieli firm kamieniarskich w zakresie oznakowania CE wyrobów budowlanych z kamienia naturalnego (krawężnik, kostka brukowa, płyty chodnikowe, płyty posadzkowe i schodowe, płyty okładzinowe, kamień murowy) zgodnie z obowiązującymi przepisami (dyrektywy, przepisy krajowe) i normami PN-EN, pomoc przy wdrażaniu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w zakładach kamieniarskich, organizowanie Wstępnych Badań Typu (ITT) wyrobów budowlanych z kamienia naturalnego.

Doradztwo dla architektów i firm budowlanych w zakresie doboru i zastosowania kamienia, przydatności konkretnego rozwiązania, dopasowania kamienia do warunków klimatycznych, wytrzymałościowych, jakościowych.

Doradztwo dla klientów prywatnych w zakresie oceny jakości wyrobów z kamienia naturalnego (wyroby budowlane, nagrobki, roboty brukarskie itp.).

Oceny jakości wyborów z kamienia i robót kamieniarskich, ocena wykonywana przez rzeczoznawcę NOT, biegłogo sądowego i rzeczoznawcę do spraw jakości produktów i usług przy Inspekcji Handlowej.

Rzeczoznawca kamieniarski w zakresie wyrobów i robót z kamienia naturalnego.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółów dotyczących naszej oferty.

Stone Consulting
Michał Firlej, Natalia Firlej
ul. Skalna 7, skr. poczt. 54
58-150 Strzegom


tel. +48 691 782 717
fax: +48 74 855 07 24
biuro@stoneconsulting.pl

Copyright © 1992-2019 Stone Consulting