http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.1agk-is-106.jpglink
http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.2agk-is-106.jpglink
http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.3agk-is-106.jpglink

Szkolenia

Organizujemy szkolenia dla firm związanych z wydobyciem, przerobem, obrotem, projektowaniem i montażem kamienia naturalnego.

Proponowana tematyka szkoleń:

  • Zakładowa Kontrola Produkcji w zakładach kamieniarskich,
  • Oznakowanie CE wyrobów budowlanych z kamienia naturalnego,
  • Produkcja wyrobów budowlanych z kamienia naturalnego (kostki brukowej, krawężnika, kamienia murowego oraz płyt chodnikowych, posadzkowych, schodowych, modułowych, fasadowych ) w świetle norm PN-EN,
  • Wstępne Badania Typu w zakładach kamieniarskich,
  • Teoretyczne podstawy brukarstwa,
  • Obrót materiałami kamiennymi w UE,
  • Metody badań kamienia naturalnego,
  • Przygotowanie do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich z zakresu kamieniarstwa i brukarstwa

Zakres, termin, długość trwania są dostosowane do potrzeb i możliwości klienta.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółów dotyczących naszej oferty.

Stone Consulting
Michał Firlej, Natalia Firlej
ul. Skalna 7, skr. poczt. 54
58-150 Strzegom


tel. +48 691 782 717
fax: +48 74 855 07 24
biuro@stoneconsulting.pl

Copyright © 1992-2019 Stone Consulting