http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.1agk-is-106.jpglink
http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.2agk-is-106.jpglink
http://www.stoneconsulting.pl/images/sliders/sliders.3agk-is-106.jpglink

Realizacje - plac Bohaterów Getta

Miejsce realizacji: Plac Bohaterów Getta w Krakowie

Materiał: Kostka ze sjenitu „Przedborowa”

Zakres zamówienia: dostawa materiału w ilości 1300 ton

Główny wykonawca: RDM Śródmieście – Kraków

Data realizacji: październik 2005

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółów dotyczących naszej oferty.

Stone Consulting
Michał Firlej, Natalia Firlej
ul. Skalna 7, skr. poczt. 54
58-150 Strzegom


tel. +48 691 782 717
fax: +48 74 855 07 24
biuro@stoneconsulting.pl

Copyright © 1992-2019 Stone Consulting